Witamy w OPW Izolacje

Firma OPW Izolacje zajmuje się wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych obiektów, bazując na nowoczesnych, a przede wszystkim skutecznych materiałach firm KOESTER Polska, Grace Construction Products, Schomburg Polska i innych specjalistycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb inwestorów.

Zakres prowadzonej działalności:

zabezpieczenia fundamentów,

zabezpieczenia tarasów, balkonów, dylatacji, płyt parkingowych, zielonych dachów itp.,

uszczelnienia zbiorników wody pitnej, przemysłowej, p-poż., nowych 
i modernizowanych basenów, zbiorników terapeutycznych (solankowych),

zabezpieczenia i uszczelnienia w oczyszczalniach ścieków i kanałach,

zabezpieczenia wodoodporne podziemnych konstrukcji np. parkingów jak również
zabezpieczenia płyt dolnych przed metanem,

zabezpieczenia wodoodporne tuneli,

hydroizolacje jezdni mostowych, wiaduktów kolejowych,

inne zabezpieczenia wg. indywidualnych potrzeb inwestorów.

 
NIP 8992665332
REGON 020937754
Sąd Rejestrowy dla Wrocławia Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000331580
Kapitał zakładowy Spółki: 25 000,00 zł

Oferta   |   Realizacje   |   Sklep   |   Kontakt